Bapak Ibu tercinta,.. selamat hari Guru…

Guru… Terima kasih atas semua bimbingan maupun ilmu yang telah engkau beri kepada semua muridmu. Selamat hari Guru 2018